5- Màgia amb flors blanques

Amb una mica de gràcia podem fer un joc de màgia aprofitant els nostres coneixements de Química


Vídeo

flors
Material
  • nDissolució de fenolftaleïna.
  • nDissolució de carbonat de sodi.
  • nFlors (en aquest cas hem fet servir clavells blancs) en un gerro.
  • nVinagre.
Documentació en PDF: documentacio
A molta gent li agrada, i la relaxa molt, tenir cura de les plantes. Per cuidar bé les plantes s’han de regar, “mimar”… A mi també em relaxa regar les flors i les plantes, però d’una manera diferent de l’habitual. Tinc una flor que quan la rego es posa tan contenta que canvia de color, però quan la segueixo regant, i "em passo", torna al seu color original. Vegeu com vosaltres també ho podeu fer.

Experiment anterior (4/6) Anar a la pàgina principal
Experiment següent (6/6)