APLICACIONS DE L'ELECTROMAGNETISME
 
ELECTROIMANT
OBJECTIU

L’objectiu d’aquesta experiència és veure que quan passa corrent elèctric al voltant d’un cos metàl·lic sense imantar, es crea un camp magnètic i el cos adquireix les propietats d’un imant.

 

MATERIAL

 • Pila 4,5 V (2)

 • Cables conductors

 • Bombeta

 • Polsador

 • Amperímetre de zero central

 • Bobina

 • Nucli d’acer per a la bobina

 • Objectes metàl·lics (llimadures de ferro, clips, xinxetes)

 

DESENVOLUPAMENT
 • Muntem el circuit elèctric tal i com s’indica a la imatge. L’amperímetre i la bombeta serveixen per indicar quan passa corrent elèctric.
 • En primer lloc apropem el nucli de ferro als objectes metàl·lics.
 • Introduïm el nucli de ferro a l’interior de la bobina.
 • Fem passar corrent, prement el polsador, i apropem la bobina amb el nucli de ferro als objectes metàl·lics.
 • Deixem de prémer l’interruptor, obrint el circuit.
 
OBSERVACIONS

Quan apropem el nucli de ferro, la primera vegada aquest no atrau als objectes metàl·lics.

En canvi, quan l’introduïm a l’interior de la bobina i fem passar corrent, els objectes són atrets per l’electroimant com podem observar a la següent imatge:

Quan el pas de corrent cessa, observem com els objectes cauen acte seguit:

És a dir, el nucli de ferro atrau els objectes metàl·lics només quan pel seu voltant passa corrent elèctric, el qual crea un camp magnètic.

 
EXPLICACIÓ

Per augmentar el camp magnètic d’una bobina es posa al seu interior un nucli de material ferromagnètic, com el nucli de ferro, i així tenim un electroimant.

Durant el temps que està passant corrent per la bobina, el camp magnètic al seu interior es fa més intens al nucli metàl·lic, per això el camp magnètic d’un electroimant és més intens que el produït per una bobina sense nucli metàl·lic. Però tant aviat com cessa el corrent, el nucli perd les seves propietats magnètiques. El nucli de ferro adquireix magnetisme transitori o temporal.

Si substituïm el nucli de ferro per un altre d’un aliatge preparat per fer imants, aquest adquiriria magnetisme permanent, és a dir, s’hauria convertit en un imant artificial. Aquest és el procediment que es pot emprar per fabricar imants artificials.

Els electroimants tenen moltes aplicacions: inductors de generadors, motors elèctrics, el timbre elèctric, el telègraf, grues en deixalleries...

L’any 1825 William Sturgeon va enrotllar un rodet de fil al voltant d’una barra de ferro i va construir un dels primers electroimants.

 

 
ALTRES APLICACIONS DE L'ELECTROMAGNETISME