APLICACIONS DE L'ELECTROMAGNETISME
 
TIMBRE ELÈCTRIC (Corrent altern)
 
OBJECTIU

L’objectiu d’aquesta pràctica és veure que quan passa corrent elèctric al voltant d’un cos sense imantar, es crea un camp magnètic i el cos adquireix les propietats d’un imant.

 

MATERIAL

  • Cables conductors
  • Campana
  • Punta de contacte regulable

 

  • Vareta metàl·lica
  • Electroimant
  • Font de corrent alter

 
DESENVOLUPAMENT
  • Muntem el circuit elèctric tal i com s’indica a la imatge.
  • Podem comprovar que la vareta metàl·lica és de material ferromagnètic, ja que quan apropem un imant aquest l’atrau.
  • Observem què succeeix quan fem passar corrent altern pel circuit.
 
OBSERVACIONS

Quan circula corrent altern pel circuit, observem que la vareta metàl·lica colpeja repetidament la campana, produint el so característic dels timbres.

 
EXPLICACIÓ

Aquest circuit elèctric funciona amb corrent altern.

El corrent altern és un tipus de corrent elèctric que es caracteritza perquè va canviant de sentit al llarg del temps. El corrent que hem utilitzat (convencional) té una freqüència de 50 Hz, és a dir, cada segon inverteix 50 vegades el seu sentit. Al variar constantment de sentit, hi ha moments que no circula corrent.

Com que la bobina té un nucli metàl·lic al seu interior, quan passi corrent aquest es convertirà en un electroimant.

El funcionament d’aquest timbre és degut al corrent i a l’efecte de l’electroimant.

En fer passar corrent l’electroimant atrau la vareta metàl·lica provocant que aquesta colpegi la campana.

Degut al canvi de sentit del corrent, aquest deixa de circular momentàniament, i en aquest instant l’electroimant deixa d’actuar i deixa d’atraure a la vareta.

El corrent torna a circular, però ara en sentit contrari. L’electroimant torna a atraure la vareta i colpeja novament la campana.

Aquest procés es va repetint constantment mentre fem passar corrent.

L’electroimant atrau la làmina sempre i quan passa corrent, sense dependre del sentit. Deixa d’actuar en els petits instants en que el corrent altern canvia de sentit i la seva intensitat és 0 (Fig. 1).

Fig. 1

Podem observar el que succeeix en aquests esquemes del circuit elèctric:

Intensitat=0

 

ALTRES APLICACIONS DE L'ELECTROMAGNETISME