APLICACIONS DE L'ELECTROMAGNETISME
 
TIMBRE ELÈCTRIC (Corrent continu)
 
OBJECTIU

L’objectiu d’aquesta experiència és veure una aplicació de l’electromagnetisme, muntant un circuit que correspon a un timbre de corrent continu.

MATERIAL

 • Pila 4,5 V (2)

 • Cables conductors

 • Polsador

 • Amperímetre

 • Suport (nou doble, base)

 • Clau

 • Làmina metàl·lica

 • Bobina 500 espires

 • Nucli d’acer

 

DESENVOLUPAMENT
 • Muntem el circuit elèctric, tal i com s’indica a la imatge. L’amperímetre serveixper indicar quan passa corrent elèctric.
 • La làmina metàl·lica i el nucli de ferro situat en la bobina han d’estar a uns 2 mm de distància.
 • El clau ha de tocar la làmina metàl·lica suaument, sinó el circuit quedaria obert.
 • En fer passar corrent elèctric pel circuit observem què succeeix.
 
OBSERVACIONS

En prémer el polsador circula corrent pel circuit i observem com la làmina metàl·lica colpeja successivament el clau, provocant el so del timbre.

 
EXPLICACIÓ

Un timbre elèctric és un dispositiu capaç de produir un so quan premem un polsador. Aquest funcionament és degut a que quan passa corrent per una bobina que té un nucli metàl·lic, aquest conjunt es comporta com un imant.

Quan premem el polsador, passa corrent per l’electroimant i es crea un camp magnètic al seu voltant. Com que la làmina és ferromagnètica, l’electroimant l’atrau, i d’aquesta manera, deixa obert el circuit elèctric.

Quan el corrent cessa, el camp magnètic creat al voltant de l’electroimant desapareix, per això la làmina torna a la seva posició inicial.

Això passarà successivament moltes vegades, provocant la vibració de la làmina. El ritme de la vibració depèn de la inèrcia pròpia del circuit.

Aquest circuit mostra com funciona un timbre de corrent continu, però en els timbres ordinaris la làmina colpeja una campaneta metàl·lica produint el so característic del timbre.

En aquests esquemes podem observar el circuit del muntatge quan l’electroimant atrau la làmina (Fig. 1) i quan aquest la deixa d’atraure (Fig. 2) mentre està passant corrent.

Fig.1

Fig. 2

 
 
ALTRES APLICACIONS DE L'ELECTROMAGNETISME