EFECTES DEL MAGNETISME
 
DESVIACIÓ D'UNA AGULLA MAGNÈTICA
 
 

 

OBJECTIU

Amb aquesta experiència podem observar la capacitat dels imants per desviar una agulla magnètica o diverses brúixoles.

MATERIAL

  • Imant

  • Agulla magnètica

  • Brúixoles

 
DESENVOLUPAMENT
  • Apropem un imant a una agulla magnètica i observem.
  • Apropem un imant a una brúixola i observem.
  • Podem repetir l’última operació però amb diverses brúixoles
 
OBSERVACIONS

Quan apropem l’imant als objectes metàl·lics observem que aquests són atrets.

En apropar l’imant a l’agulla magnètica observem que atrau a un dels seus pols i repel·leix l’altre.

Passa el mateix quan apropem l’imant a la brúixola.

Quan l’apropem a diverses brúixoles, a més d’observar l’esmentat anteriorment, observem que la intensitat d’atracció disminueix a les brúixoles que estan més lluny.

 
EXPLICACIÓ

Tant les agulles magnètiques com les brúixoles són imants, és a dir, tenen dos pols. Quan apropem un imant a una agulla magnètica, aquest atraurà al pol de l’agulla contrari al seu.

Passa el mateix quan a prop de l’imant hi ha moltes brúixoles. Si apropem el pol sud de l’imant, les brúixoles es desviaran de tal manera que el pol nord de la seva agulla magnètica serà atreta per l’imant.

 

 
ALTRES EXPERIÈNCIES