EFECTES DEL MAGNETISME
 
VÍDEO
En aquest vídeo podrem observar un seguit d’experiències i veure alguns efectes magnètics que tenen els imants, com per exemple: com és un camp magnètic, les forces d’atracció i repulsió que actuen entre dos imants...