Hem canviat la nostra adreça web, ara ens pots trobar a  
   

http://www.iesflix.cat