El criat de dos amos   - Carlo Goldoni -

23 d'abril de 2008

Grup de teatre de l'IES Gabriel Ferrater