Gleditsia triacanthos

Familia:
Cesalpinàcies

 

nom català:
acàcia de tres punxes
nom castellà:
acacia de las tres espinas
Fulla:
Caduques, compostes i d´altres bicompostes
Origen:
N.Amèrica
Observacions:
Links:
{links}