Phoenix robellini

Familia:
Palmàcies

 

nom català:
datilera enana
nom castellà:
datilera pigmea
Fulla:
Perennes, imparapinnades
Origen:
Laos
Observacions:
estípit de fins a 2 m
Links:
{links}