Sorbus domestica

Familia:
Rosàcies

 

nom català:
servera
nom castellà:
serbal
Fulla:

Caduques, imparapinnades amb folíols asserrats

Origen:
S.Europa, N.Àfrica, Àsia occid.
Observacions:
{observacions}
Links:
{links}