El nostre centre realitza tota una sèrie d'activitats destinades a complementar la formació dels alumnes.

BUS RISCOS LABORALS:

VISITA ALUMNES ALTRES PAÏSOS

XERRADES I TALLERS ORGANITZATS PEL AJUNTAMENT...