Al nostre centre s'imparteixen els següents Cicles Formatius:

CURS PREPARACIÓ PROVES D'ACCÉS A CFGS (PPAS)

(Qualsevol Família)

Guia PPAS

Família Administrativa:

CFGM Gestió Administrativa

CFGS Administració i Finances

Família Comercial:

CFGM Comerç

CFGS Comerç Internacional

Família Informàtica:

CFGM Explotació Sistemes Informàtics i Xarxes

CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxes

CFGS Desenvolupament Aplicacions Informàtiques