PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS


SECRETARIA INFORMA : 2 de MAIG de 2011 FESTIU AL CENTRE

Enllaç al web del Departament d'Educació

Proves Grau Mitjà:

Instruccions CFGM

Llistes provisionals admesos CFGM

Llistes definitives CFGM

Exempcions CFGM

Acta de Qualificacions definitives CFGM

 

Proves Grau Superior:

Instruccions CFGS

Llistes provionals admesos CFGS

Llistes definitives CFGS

Exempcions CFGS

Acta qualificacions definitives CFGS