Retalla esl triangles FGH i ABI. Enganxel's en els espais IJE i BKH.

L'àrea del rectangle obtingut, és la mateixa que la del paral·logram

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Arcadi Cirera, Creat amb GeoGebra