Activitats d'avaluacio i autoavaluació
programació de les aplicacions: María Bajo - Arcadi Cirera
 

Ciències pel Món Contemporani

Delicious Compartir del.iciu.us 
  BLOC 1
 
_
La alquimia del Universo
 
_
PROVA 1. Test sobre l'Univers
 
_
Què és l'astrologia
 
_
Les capes de la Terra
 
_
La tectònica de plaques
 
_
L'origen de la vida i els primers organismes
 
_
Células madre Células madre. Las neuronas se recuperan. Smartplanet
 
_
PROVA 2. Bloc 1
 
_
Grandes Biografías: Albert Einstein
  BLOC 2 La salut. Les enfermetats
 
_
Salut
 
_
Diabetis. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
 
_
Colesterol
 
_
La Malària. Viquipèdia La Málaria. Vídeo
 
_
Dengue
 
_
Cólera
 
_
Peste negra
 
_
Fibromialgia
 
_
Síndrome de fatiga crónica
 
_
PROVA 3. Bloc 2
 
_
25 anys amb la SIDA o VIH. TVE. La noche temática 10 preguntes sobre la SIDA
 
_
Les nenes del papil.loma tornen a l'uci sense respostes al seu cas
  Darwin
 
_
La revolució de Darwin. TVE. La noche temática
  Dónes matemàtiques i científiques
 
_
Hipatia de Alejandria
 
_
Mujeres en la Ciencia. Astrofísica, Robótica y Nanotecnología
 
_
Los derechos de la mujeres en Jordania
 
_
Mujeres matemáticas. 13 retratos
   
 
_
Entrada a la nova web dinàmica de Ciències pel Món Contemporani
  Enllaços
 
_
Ciencias para el mundo contemporaneo. Aproximaciones didácticas
 
_
Hipertextos del Área de la Biología
 
_
http://delicious.com/maribajomallola

Alquimia cósmica Universo de Hawking
Alquimia cósmica Universo de Hawking
Alquimia cósmica Universo de Hawking
Alquimia cósmica Universo de Hawking
Alquimia cósmica Universo de Hawking
 

Alquimia cósmica
Universo de Hawking (1)

Alquimia cósmica
Universo de Hawking (2)
Alquimia cósmica
Universo de Hawking (3)
Alquimia cósmica
Universo de Hawking (4)
Alquimia cósmica
Universo de Hawking (5)
 
Los agujeros negros Universo de Hawking
Los agujeros negros Universo de Hawking
Los agujeros negros Universo de Hawking
Los agujeros negros Universo de Hawking
Los agujeros negros Universo de Hawking
 
Los agujeros negros Universo de Hawking (1)
Los agujeros negros Universo de Hawking (2)
Los agujeros negros Universo de Hawking (3)
Los agujeros negros Universo de Hawking (4)
Los agujeros negros Universo de Hawking (5)
 
Les capes de la Terra
La tectònica de plaques
       
Les capes de la Terra
La tectònica de plaques
       
Trancripció vídeo
Transcripció vídeo
       

L'origen de la vida
Evolución Biológica
L'origen de la vida (1/4)
L'origen de la vida (2/4)
L'origen de la vida (3/4)
L'origen de la vida (4/4)
Transcripció vídeo
Transcripció vídeo
       
 
Células madre
Células madre (1)
Células madre (2)
Células madre (3)
Células madre (4)
 
Transcripció vídeo
         

 

Biografía Albert Einstein - Mileva Maric - (1)

Biografía Albert Einstein - Mileva Maric - (2)
Biografía Albert Einstein - Mileva Maric - (3)
Biografía Albert Einstein - Mileva Maric - (4)
Biografía Albert Einstein - Mileva Maric - (5)