Activitats d'avaluacio i autoavaluació
programació de les aplicacions: Mari Bajo - Arcadi Cirera
 
Blog exàmens
CURS 2008 - 2009
_
Camp Gravitatori. Dubtes
_
Prova Camp Gravitatori (1) correcció
_
Problemes Camp Gravitatori
_
Prova Camp Gravitatori (2) correcció
_
Problemes Camp Elèctric - enunciats -  
_
Problemes Camp Elèctric - resolts -  
_
Exercicis de Selectivitat (camps gravitatori i elèctric)  
_
Prova Camp Elèctric (1) correcció
_
Prova Camp Elèctric (2)
_
Prova Camps i Ones
_
ENTRA A LA NOVA WEB DINÀMICA DE FÍSICA DE 2n DE BATXILLERAT. Aquí trobaras la resta de proves i exercicis
Aviat tota la web del centre serà dinàmica
Recuperació 1er de Baxillerat 2008 - 2009
_
Recuperació Física 1er de Batxillerat. Desembre 2008 correcció

Enllaços
_
Simulació i aprenentatge de ls física. Escola Catalana. Òmnium
_
Escola Catalana. Òmnium. FÍSICA
_
ONLINE INTEGRATOR
_
Editor Online de Ecuaciones Latex
_
http://delicious.com/maribajomallola
_
Interactive Simulations. University of Colorado at Boulder
_
http://phet.colorado.edu/sims/equation-grapher/equation-grapher_en.html
Selectivitat
_
Generalitat de Catalunya. Selectivitat
_
Universitat de les Illes Balears. Selectivitat
 

Las tres leyes de kepler

De Newton a Einstein
Leyes de Newton
Satélites geoestacionarios
 

CURS 2006 - 2007
Exàmens 2n de batxillerat (2006 - 2007)
_
Cinemàtica, dinàmica, treball i energia, xoc. Repàs de primer (a) correcció genera el teu propi exàmen
_
Cinemàtica, dinàmica, treball i energia, xoc. Repàs de primer (b) correcció  
_
Components intrínsecs de l'acceleració (I)  
_
Components intrínsecs de l'acceleració (II)    
_
Components intrínsecs de l'acceleració (III)    
_
Camp gravitatori (I) correcció  
Exercicis de selectivitat amb dades aleatories i resultat
_
Component intrinsecs de l'acceleració
Laboratori virtual de selectivitat de l'IES La Mallola
_
Dues boles carregades penjades de dues cordes (varia d'angle)
_
Dues boles carregades penjades de dues cordes (varia la longitud de la corda)
_
Dues boles carregades penjades de dues cordes (varia varia la longitud de la corda i l'angle)
Generadors d'exercicis de selectivitat per poder imprimir s'ha d'obrir amb Internet Explorer
_
Camp elèctric  
Problemes de selectivitat aleatoris
_
Resum selectivitat  
Treballs de recerca i laboratoris virtuals
_
Treballs de recerca  
_
Laboratoris Virtuals  
_
FisLab.net de Tavi Casellas  
Selectivitat i enllaços de interès
_
Posa't a prova