Activitats d'avaluacio i autoavaluació
programació de les aplicacions: Mari Bajo - Arcadi Cirera
 
Socials
mapes de Catalunya
Tina Merino
Comarques de muntanya  
Comarques de l'interior  
Comarques litorals  
Capitals de comarques de muntanya  
Capitals de comarques de l'interior  
Capitals de comarques litorals
 
Cims i planes de Catalunya  
Embassaments, estanys, deltes, caps, golfs, illes  
Serralades Depressions Ports de muntanya i Colls  
Rius de Catalunya  
     
mapes d'Espanya
Tina Merino
Meseta, serralades i depressions d'Espanya  
  Cims més importants d'Espanya  
  Cims secundaris d'Espanya-1  
  Cims secundaris d'Espanya-2  
  Ports de muntanya, caps i golfs d'Espanya  
     
  esquemes d'història d'Espanya
Tina Merino
  Tema 3: La restauració (1875-1931)  
     
Ciències socials - web Isabel Ballestero - Tina Merino