Guia OpenOffice.org: Processador de Textos

Format de caràcter

1. Canviar el tipus i mida de la lletra

1. Selecciona el text que vols canviar de tipus o mida
2. Escull al desplegable el tipus de lletra i la mida que vols que tingui.

2. Canviar el color del text

1. Selecciona el text que vols canviar de color.
2. Fes clic al botó desplegable i escull el color que vols que tingui la lletra.

3. Escriure subíndexs i superíndexs

1. La manera més senzilla és afegir un botó nou a la barra d'eines de format que faci aquesta tasca.
       a) Per afegir aquest botó fes clic al símbol que pots veure al final de la barra de format.
       b) A la opció Botons visibles, escull el botó o el botó segons si vols agefir el de superíndex o el de subíndex.
2. Selecciona el text que vols que sigui un subíndex o un superíndex i fes clic als botons anteriors (funcionen com els botons de negreta o cursiva.

4. Canviar l'idioma del diccionari d'un document

1. Selecciona tot el text del document amb Edita / Selecciona-ho tot.
2. Ves al menú Formata / Caràcter i a la pestanya Tipus de lletra escull l'idioma del quadre desplegable.

5. Canviar un text de majúscules a minúscules

1. Selecciona el text que vols canviar de majúscules a minúscules.
2. Obre el menú Formata / Caràcter i a la pestanya Efectes de lletra, obre el desplegable Efectes.
3. Selecciona l'opció minúscules.

6. Crear hiperenllaços

1. Selecciona el text que vols que sigui un enllaç a una pàgina web.
2. Fes clic al botó o bé obre el menú Insereix / Enllaç i escriu l'adreça de la pàgina que vols enllaçar.

Format de paràgraf

7. Revisar l'ortografia d'un document

1. Activa la correcció automàtica:
2. Fes clic amb el botó dret del ratolí sobre les paraules marcades amb una línia vermella (paraules amb errades d'ortografia) i escull la paraula correcta. Si no n'hi ha cap a la llista que sigui correcta, pots corregir-la manualment.

8. Copiar el format del text

1. Posa el cursor del ratolí a qualsevol lloc del paràgraf o paraula que vols prendre com a model de format.
2. Fes clic al botó
3. Selecciona el text on vols aplicar el format anterior.
(Si vols aplicar el format a més d'un text, pots fer doble clic al botó i es mantindrà activat fins que tornis a fer clic sobre ell).

9. Afegir vores a un paràgraf

1. Posa el cursor del ratolí a qualsevol lloc del paràgraf (no cal que el seleccionis tot).
2. Ves a Format / Paràgraf i obre la pestanya Vores.
3. Escull quines vores vols que es vegin del paràgraf (totes, com aquest, o només la de baix per fer un subratllat que ocupi tota l'amplada del full,...). Pots escollir també el gruix de la línia.
4. Fes clic a D'acord.

10. Posar vinyetes a una llista

1. Selecciona el paràgraf o paràgrafs on vols posar vinyetes.
2. Fes clic al botó . Veuràs com s'activen les vinyetes del paràgraf i apareix una nova barra d'eines des de la qual pots modificar característiques de la llista.
3. Per canviar el tipus de vinyeta, fes clic al botó de la barra d'eines Pics i numeracions i escull el nou tipus de vinyeta.

11. Modificar l'alineament d'un paràgraf

1. Fes clic a qualsevol lloc del paràgraf (no cal que el seleccionis tot).
2. Selecciona un dels botons per tal d'escollir alineació a l'esquerra, centrada, a la dreta, o justificada.
3. Si el que vols és alinear més d'un paràgraf, selecciona'ls primer tots i fes clic després als botons anteriors.

12. Posar una lletra capital a l'inici d'un paràgraf

1. Fes clic a qualsevol lloc del paràgraf (no cal seleccionar la lletra inicial).
2. Obre el menú Formata / Paràgraf i a la pestanya Caplletres, marca la casella Visualitza les caplletres. Pots escollir també el número de línies de text que ocuparà la lletra grossa.

13. Sagnar un paràgraf

1. Fes clic a qualsevol lloc del paràgraf que vols sagnar.
2. Mou les marques del regle de la part superior de la pantalla fins que obtinguis el sagnat desitjat. La marca de dalt fa moure només la primera línia i la marca de baix desplaça el paràgraf sencer.
3. A la part dreta del regle hi ha també una altra marca per aplicar sagnat dret.
4. Es pot fer el mateix també amb el menú Formata / Paràgraf / Sagnats i espaiat.

14. Canviar el color de fons d'un paragraf

1. Fes clic a qualsevol lloc del paràgraf (no cal que el seleccionis tot).
2. Escull el color de fons mitjançant el desplegable

15. Posar una ombra al paràgraf

1. Fes clic a qualsevol lloc del paràgraf (no cal que el seleccionis tot).
2. Ves al menú Formata / Paràgraf i escull la pestanya Vores. A la part inferior del quadre pots escollir el tipus d'ombra que vols mitjançant els botons .
3. Per tal que l'ombra quedi bé, és millor que el paràgraf tingui també vores

16. Modificar l'interlineat d'un paràgraf

1. Fes clic a qualsevol lloc del paràgraf.
2. Obre el menú Formata /Paràgraf i escull la pestanya Sagnats i Espaiat.
3. Al desplegable Interlineat selecciona Senzill, 1,5 línies, Doble,...

Imatges

17. Inserir una imatge en un document

1. Situa el cursor al lloc on vols posar la imatge.
2. Si tens la imatge en un disc, obre el menú Insereix / Imatge / Des del fitxer... i selecciona la imatge que vols inserir.
3. Si has trobat la imatge a Internet o la tens en un altre document, pots utilitzar les eines de Copiar i Enganxar .

18. Canviar l'ajust del text al voltant d'una imatge

1. Fes dos clics a la imatge
2. Ves a la pestanya Ajusta i escull el tipus d'alineació que vols (imatge a l'esquerra del text, a la dreta,...)
3. Mou la imatge fins que et quedi a la posició que vols.

19. Canviar la mida d'una imatge sense que es deformi

1. Selecciona la imatge que vols modificar.
2. Mou els quadrets de les cantonades de la imatge, mentre mantens premuda la tecla Majúscules (la fletxa). D'aquesta manera la imatge manté la proporció inicial.

20. Deixar un espai entre les imatges i el text del costat

1. Fes dos clics a la imatge.
2. Obre la pestanya Ajusta i a la part inferior del quadre, modifica els valors de la zona Espaiat per tal d'augmentar l'espai a la dreta o a l'esquerra de la imatge.

21. Inserir imatges de la galeria

1. Obre la galeria d'imatges fent clic al botó
2. Selecciona la imatge que vols i arrossega-la dins el document.
3. Per tancar la galeria, torna a fer clic al botó

22. Crear una galeria nova

1. Obre la galeria i fes clic al botó Tema nou...
2. En el quadre de propietats que s'obre, selecciona la pestanya General i indica el nom que vols donar a la galeria.
3. Al mateix quadre de propietats, selecciona la pestanya Fitxers i fes clic al botó Cerca fitxers. A continuació cerca la carpeta on estan les imatges que vols que s'incloguin a la galeria i fes clic al botó D'acord.
4. Al quadre de propietats anterior tindràs ara una llista de fitxers amb les imatges que vols afegir a la galeria. Fes clic al botó Afegeix-ho tot i després a D'acord i ja tindràs la galeria creada.

23. Fer captures de pantalla

1. Quan tinguis en pantalla la imatge que vols capturar, prem el botó del teclat ImpPnt o PrntScr (és a la part superior dreta, després de la tecla F12.
2. Obre l'arxiu on vols incloure la captura de pantalla i fes Edita / Enganxa (o prem Ctrl+V)

24. Fixar la mida d'una imatge

1. Fes dos clics a la imatge i selecciona la pestanya Tipus.
2. Activa la casella Proporcional, per evitar que la imatge quedi deformada i a un dels quadres Amplada o Alçària indica la mida que vols que tingui la imatge (només podràs fixar un dels dos valors, l'altre es calcularà automàticament).

Format de pàgina

25. Posar una capçalera a un document

1. Obre el menú Insereix / Capçalera / Per defecte
2. Tot el que posis al quadre de la capçalera es repetirà a totes les pàgines del document.
3. Si vols eliminar la capçalera, torna a fer clic a l'opció Insereix / Capçalera / Per defecte.

26. Posar un peu de pàgina a un document

1. Obre el menú Insereix / Peu / Per defecte
2. Tot el que posis al quadre de la capçalera es repetirà a totes les pàgines del document.
3. Si vols eliminar la capçalera, torna a fer clic a l'opció Insereix / Peu / Per defecte.

27. Numerar les pàgines

1. Situa el cursor dins el peu de pàgina, o al lloc on vulguis posar la numeració de les pàgines.
2. Obre el menú Insereix / Camps / Número de pàgina

28. Inserir un salt de pàgina

1. Situa el cursor al lloc on vulguis que comenci la pàgina següent.
2. Prem Ctrl+Enter.

29. Canviar l'orientació del full (horitzontal-vertical)

1. Obre el menú Formata / Pàgina i escull la pestanya Pàgina.
2. Fes clic al botó d'opció Horitzontal o Vertical segons el cas.

30. Modificar els marges de la pàgina

1. Obre el menú Formata / Pàgina i escull la pestanya Pàgina.
2. A la zona Marges, modifica els valors Esquerra, Dreta, Part superior i Part inferior posant els valors que vulguis pels marges.

31. Afegir vores a tota la pàgina

1. Obre el menú Formata / Pàgina i escull la pestanya Contorns.
2. Escull el tipus de vora que vols que tingui la pàgina. Tingues en compte que aquest mateix contorn s'apicarà a totes les pàgines del document.

Taules

32. Crear una taula

1. Obre el menú Insereix / Taula
2. Selecciona el nombre de columnes i files que vols que tingui la taula. Normalment també serà recomanable desactivar la casella Encapçalament, que repetiria la primera fila de la taula a totes les pàgines que ocupi la taula.

33. Inserir files en una taula

1. Situa el cursor a qualsevol lloc de la fila sota la qual en vols inserir una altra.
2. Fes clic al botó

34. Eliminar una fila d'una taula

1. Situa el cursor a qualsevol lloc de la fila que vols esborrar.
2. Fes clic al botó

35. Canviar el color de fons d'una cel·la

1. Selecciona totes les cel·les que vols que tinguin un color de fons.
2. Fes clic al botó de la barra d'eines de taules i escull el color que vols. Compte que el botó anterior és igual que el de la barra de format de paràgraf.

36. Mostrar o ocultar les vores de les cel·les

1. Selecciona la cel·la o cel·les de les que vols modificar les vores.
2. Fes clic al desplegable i escull la opció que vulguis.
3. El millor és que primer escullis ocultar totes les vores amb l'opció i després triïs les vores que vols que es vegin.

37. Fusionar cel·les

1. Selecciona les cel·les que vols unir.
2. Fes clic al botó Fusionar cel·les: per unir-les com si fos una sola cel·la.

38. Canviar l'alineació vertical del text

1. Selecciona la cel·la o cel·les de les que vols modificar l'alineació vertical.
2. Escull amb els botons si vols que el text quedi enganxat a la part de dalt de la cel·la, al mig, o a la part de baix.

39. Modificar l'amplada de files i columnes d'una taula

1.Posa el cursor del ratolí a sobre la línia que separa les cel·les de les que vols canviar la mida. Veuràs que el cursor canvia de forma i es converteix en dues fletxes petites.
2. Fes clic amb el ratolí i arrossega la línia fins al lloc on les cel·les tinguin la mida que vols.

40. Canviar el gruix de les vores d'una taula

1. Selecciona tota la taula o les cel·les que vols que tinguin un gruix diferent.
2. Mitjançant el desplegable escull el gruix que vols que tinguin les línies.

41. Canviar el color de les vores d'una taula

1. Selecciona tota la taula o les cel·les que vols que tinguin un color de línia diferent.
2. Mitjançant el desplegable escull el color que vols que tinguin les línies.

42. Fixar l'alçada d'una fila

1. Situa el cursor del ratolí dins una de les cel·les de la fila que vols fixar l'alçada. No cal que la seleccionis.
2. Fes clic amb el botó dret del ratolí i escull l'opció Fila / Alçària
3. Al quadre Alçària, escriu el valor de l'alçada de la fila en centímetres.

Altres

43. Exportar documents en altres formats

1. En primer lloc desa l'arxiu en el format d'OpenOffice
2. A continuació obre el menú Fitxer / Anomena i Desa i en el quadre de selecció d'arxius, obre el desplegable Tipus de fitxers. Selecciona el tipus de fitxer amb que vols desar l'arxiu i posa-li el nom que vulguis que tingui.

44. Exportar documents en format PDF

1. En primer lloc desa l'arxiu en el format d'OpenOffice.
2. Obre el menú Fitxer /Exporta com a PDF i dóna al document el nom que vulguis que tingui.
3. Comprova que obrint el document des de la carpeta on l'has desat es veu correctament mitjançant l'Acrobat Reader.

45. Ampliar o reduir la vista d'un document (zoom)

1. La manera més ràpida és mantenir premuda la tecla Control i moure la rodeta del ratolí.
2. També ho pots fer des del menú Visualització / Zoom

46. Inserir caràcters especials

1. Obre el menú Insereix / Caràcter Especial .
2. Escull el caràcter que vols inserir i fes clic al botó D'acord.

47. Posar text amb columnes

1. Selecciona el tros de text que vols que vagi encolumnat.
2. Obre el menú Formata / Columnes i escull el nombre de columnes que vols.
3. Al mateix quadre Columnes pots indicar l'espaiat que vols entre les columnes i si vols que hi hagi una línia entre elles.

48. Fer una llista numerada

1. Selecciona els paràgrafs que vols numerar.
2. Fes clic al botó per tal de convertir-los en una llista numerada.

49. Fer una llista amb vinyetes

1. Selecciona el paràgraf o paràgrafs on vols posar vinyetes.
2. Fes clic al botó . Veuràs com s'activen les vinyetes del paràgraf i apareix una nova barra d'eines des de la qual pots modificar característiques de la llista.
3. Per canviar el tipus de vinyeta, fes clic al botó de la barra d'eines Pics i numeracions i escull el nou tipus de vinyeta.

50. Fer una llista amb diferents nivells

1. Selecciona els paràgrafs que vols que formin la llista.
2.Converteix-los en una llista amb vinyetes o numerada mitjançant els botons o .
3. Fes clic al botó i selecciona la pestanya Contorn. Selecciona el tipus de numeració que vols que tingui la llista.
4. Pots canviar la posició (nivell) dels diferents elements de la llista mitjançant els botons .

51. Fer una llista de vinyetes amb imatges

1. Selecciona el paràgraf o paràgrafs on vols posar vinyetes.
2. Fes clic al botó . Veuràs com s'activen les vinyetes del paràgraf i apareix una nova barra d'eines des de la qual pots modificar característiques de la llista.
3. Per canviar el tipus de vinyeta, fes clic al botó de la barra d'eines Pics i numeracions i escull el nou tipus de vinyeta. Per fer que les vinyetes siguin imatges de colors, les pots escollir de la pestanya Imatges .

52. Afegir tabulacions mitjançant el regle superior

1. Mitjançant el botó escull si vols que la tabulació tingui alineació a la dreta, esquerra, centrada o decimal.
2. Fes clic sobre el regle de la part superior del full en el lloc on vols que hi hagi una tabulació. Apareixerà una marca nom la següent: .
3. Pots comporvar que quan premis la tecla de tabulació, el cursor salta al lloc on hi ha la marca.

53. Utilitzar tabuladors (mitjançant el menú de configuració)

1. Abans de començar a escriure el text on vols utiltzar els tabuladors, obre el menú Formata / Paràgraf i escull la pestanya Pestanyes.
2. Per afegir una tabulació nova, indica la posició (en cm) on vols que vagi, el tipus de tabulació (esquerra, dreta, centrada o decimal) i si vols que hi hagi algun caràcter de farciment, com puntets, per exemple. Després fes clic al botó Nou per afegir la tabulació a la llista.
3. Ves repetint el procés anterior fins que tinguis totes les tabulacions a la llista i fes clic a D'acord .

54. Personalitzar les barres d'eines

1. Fes clic al botó que hi ha a la banda dreta de la barra on vols afegir un botó nou.
2. Escull l'opció Configura la barra i s'obrirà el quadre Personalitza.
3. A la pestanya Barres d'eines, fes clic al botó Afegeix.
4. Busca el botó corresponent a la funció que vols afegir a la barra i fes clic al botó Afegeix.
5. Amb els botons i selecciona la posició de la barra on vols que quedi el botó.

55. Cercar i reemplaçar

1.Obre el menú Edita / Cerca i reemplaça
2.Al quadre Cerca posa-hi la paraula que vols substituir:
3. Al quadre Reemplaça amb indica la nova paraula que vols que substitueixi a l'anterior.
4. Fes clic al botó Reemplaça-ho tot.

56. Fer títols amb FontWork

1. Fes clic al botó per tal d'obrir la barra de dibuix, que apareixerà a la part inferior de la pantalla.
2. Fes clic al botó i escull el tipus de títol que vols posar.
3. Fent doble clic al títol pots modificar el text i posar-hi el teu títol.

57. Crear un índex automàticament

1. Assigna l'estil Encapçalament 1 als títols de cadascun dels apartats principals de l'índex.
2. Assigna l'estil Encapçalament 2 als títols de cadascun dels subapartats.
3. Si cal, assigna l'estil Encapçalament 3 als punts dins els subapartats.
4. Situa el cursor a l'inici del document, o al lloc on vulguis posar l'índex, i obre el menú Insereix / Índexs i taules / Índexs i taules. Fes clic a D'acord i l'índex s'inserirà en el document.

L'editor de fòrmules

58. Crear una fórmula amb l'editor de fórmules

1. Obre el menú Insereix / Objecte / Fórmula .
2. Escriu la fórmula al quadre que ha aparegut, utilitzant els operands del quadre Selecció. Quan la fòrmula estigui acabada, fes clic a qualsevol lloc del text i es tancaran les eines de l'editor de fórmules.
3. Situa la fòrmula al seu lloc dins el text.

59. Operacions bàsiques

1. Per afegir una operació suma en una fórmula, fes clic a l'operació a+b del quadre de selecció.
2. A la part inferior de la pantalla hi sortirà <?> + <?>. Cal que substitueixis el primer <?> pel primer operand de la suma que vols fer. Fes el mateix amb el segon.
3. Veuràs que al mateix temps es modifica la fórmula.
4. Cal procedir de la mateixa manera amb la resta d'operacions.

60. Subíndexs i superíndexs

1. Per agefir un subíndex o un superíndex a una part d'una fórmula, fes clic al botó de la barra de selecció.
2. A continuació escull o segons si vols afegir un subíndex o un superindex.
3. Canvia el primer <?> de la fórmula per la base que vulguis i el segon <?> per l'exponent o el subíndex.

61. Afegir caràcters especials

1. Mentre estàs editant la fórmula, obre el menú Eines / Catàleg i escull el símbol que vols inserir (habitualment les lletres de l'alfabet grec).

62. Especificar l'ordre amb què s'avaluen els operands

1. Pot passar que en fórmules on hi ha fraccions, no et quedin els elements ben posats al numerador i al denominador de la fracció. Per tal que quedin bé has de posar tot el que va al numerador entre dues claus {} i tot el que va al denominador també entre dues claus.

Estils

63. Aplicar un estil de paràgraf predefinit

1. Posa el cursor al paràgraf on vols aplicar l'estil
2. Obre el quadre d'estils (F11)
3. Fes doble clic a l'estol que vols aplicar.

64. Crear un nou estil

1. Dóna format manualment a un paràgraf que servirà com a model per l'estil.
2. Posa el cursor dins aquest paràgraf (no cal seleccionar-lo).
3. Fes clic al botó del quadre d'estils i escull l'opció Nou estil des de la selecció.
4. Dóna un nom a l'estil i, després de fer D'acord, veuràs com apareix al quadre d'estils.

65. Modificar un estil

1. Obre el quadre d'estils (F11)
2. Fes clic amb el botó dret del ratolí sobre l'estil que vols modificar i escull Modifica.
3. Canvia la característica que vulguis de l'estil i, després de fer clic a D'acord, les modificacions s'aplicaran a tots els paràgrafs que tenien assignat aquell estil.

66. Aplicar un estil de numeració

1. Posa el cursor al paràgraf on vols aplicar l'estil
2. Obre el quadre d'estils (F11).
3. Fes clic al botó i aplica l'estil que vulguis, fent doble clic sobre ell.