ESPORTS PARALÍMPICS

 

Tal com diu a l'altra pàgina, dins de cada categoria de discapacitat trobem els diferents esports. Són:

inici