HISTÒRIA DEL PROJECTE SOLIDARI AMB EL SÀHARA

PRIMER VIATGE SOLIDARI AL SÀHARA (31 de març al 10 d’abril)

Del 31 de març al 10 d’abril del 2001, 21 alumnes ( de Batxillerat i Ex-alumnes) de l’IES Ramón Berenguer IV de Santa Coloma de Gramenet van fer un viatge al campaments saharauís amb el doble objectiu de conèixer la seva realitat i dur a terme un programa d’activitats a les escoles i hospitals.

El viatge del 2001 va ser una excel·lent experiència per conèixer les quatre Wilayes alhora que vam fer activitats escolars a Dajla i El-Aaiún. Vam dur material escolar, mèdic i esportiu als campaments. Vam veure els hospitals, els museus, els horts, l’emissora de ràdio, l’internat escolar, una festa de casament, les dunes...Cada cinc alumnes i un adult convivíem amb les famílies saharauís a les haimes. Vam conèixer persones, que ens van parlar de la seva vida i de la del seu poble. Vam aprendre molt, i vam agafar moltes idees per al proper viatge. La impressió de tots nosaltres al tornar a l’Institut és que havíem rebut més que no pas donat.

SEGON VIATGE SOLI

Després de l’experiència pilot del 2001, al 2002 ens vam plantejar un salt qualitatiu del viatge, insistint especialment en els següents aspectes:

1.- Dedicar més temps a la realització d’activitats, i reduir el temps dedicat a les visites.

 • Centrar les activitats en una wilaya (Dajla) per fer un treball més aprofundit.
 • Elaborar un calendari-horari d’activitats amb antelació, fixant llocs i activitats
 • Intentar que aquest calendari sigui conegut prèviament pel lloc (escola, esplai, etc.) on es desenvoluparà l’activitat

2.- Preparar amb més profunditat les activitats.

 • Es van formar els següents grups de treball:
  • Activitats escolars: ordenades per grups d’edat, amb elaboració d’un dossier de recursos per als mestres.
  • Reciclatge de joguines: “racons” per a educació pre-escolar i infantil, en col·laboració amb l’associació “El somriure viatger”.
  • Educació especial: elaboració de material per a l’escola d’educació especial de Dajla, en col·laboració amb l’escola “Josep Sol” de Santa Coloma de Gramenet. Lliurament del material i un petit curset d’explicació a les educadores.
  • Informàtica: donació d’un ordinador i una impressora a una escola de Dajla, realització d’un curset d’informàtica al professorat d’aquesta escola. Donació de software educatiu.
  • Activitats esportives i de lleure: per als centres d’esplai que hi ha a les daires a les tardes.
  • Recollida de material escolar: tant als instituts com en altres centres escolars de la ciutat.
  • Fotografia, pàgina web, vídeo: realització d’una exposició fotogràfica senzilla itinerant, actualització de la pàgina web, realització d’un vídeo del viatge per tal de difondre la realitat del poble saharauí.
  • Recerca de recursos: elaboració d’un logo del viatge per part dels alumnes, venda de samarretes i gorres, etc.

   3.- Augmentar la implicació del conjunt de l’Institut en el projecte.

   • Visionat del vídeo 2001 a les tutories de l’ESO amb una breu informació del que es fa ver.
   • Difusió de la recollida de material higiènic per a la 8ª caravana de Catalunya.
   • Implicació en la recollida d’altres materials.

   TERCER VIATGE SOLIDARI AL SÀHARA ( de l’1 al 12 d’abril de 2003)

   Els grups de treball de l’any anterior es van mantenir tot i que va canviar la composició dels alumnes. Es va establir una reunió setmanal a l’Institut per tal de coordinar les diferents tasques que es volien treballar a Dajla. Vam decidir que aquesta wilaya seria el lloc on havíem de centrar definitivament el projecte donat que es tractava del campament més allunyant, i per tant que rebia menys recursos i visites, alhora que ens semblava era el que presentava més carències de tot tipus.

   L’any 2002 vam signa un conveni de cooperació i agermanament amb una de les escoles de Dajla, amb la que vam treballar més especialment. Els alumnes de l’ESO del nostre Institut van escriure cartes als alumnes de dues escoles de Dajla, entre elles amb la que estem agermanats. Els nens i les nenes saharauís van respondre a totes les cartes del nostres alumnes i fins i tot va haver molts nens que van escriure a altres nens de Santa Coloma sense haver rebut prèviament una carta.

   Vam portar a terme totes les tasques de l’any anterior i vam augmentar la difusió del viatge, que ja és força conegut a Santa Coloma. Ens vam plantejar que altres centres podrien emprendre iniciatives semblants i nosaltres donar el suport necessari per tal de formalitzar-les.

   QUART VIATGE SOLIDARI AL SÀHARA ( 22 al 31 de marc de 2004)

   PROGRAMA D’ACTIVITATS 4t VIATJE SOLIDARI

   DAJLA,22 AL 31 DE MARÇ

    Aquest any centraren la feina de cooperació amb les tres escoles amb les que portem treballant els últims dos anys. A més a més hi haurà un grup d’alumnes que s’encarregarà de la recollida de material audiovisual per tal de dotar un centre de lleure per a joves ( Casal de Joves).

   Inicialment es formen cinc grups a l’Institut:

   1.- L’encarregat de recollir material escolar.

   2.- L’encarregat de recollir material audiovisual per al Casal de Joves. Material com un reproductor DVD, un canó de projecció, una pantalla de projecció i pel·lícules DVD.

   3.- L’encarregat de crear les activitats de les escoles ordinàries i preparar el material per tal de fer les activitats durant els matins.

   4.- L’encarregat de contactar amb l’escola Josep Sol, i preparar les activitats i el material necessari per treballar a l’Escola d’Educació Especial de Dajla.

    5.- L’encarregat de preparar les activitats de lleure que es faran durant la tarda després de l’horari escolar dels nens saharauís.

   CINQUÈ VIATGE SOLIDARI AL SÀHARA ( 11 al 29 de marc de 2005)

   PROGRAMA D’ACTIVITATS 5È VIATJE SOLIDARI

   DAJLA,11 AL 19 DE MARÇ

    El projecte d’enguany serà la continuació de cooperació amb les tres escoles amb les que portem treballant els últims tres anys. A més a més hi haurà un grup d’alumnes que s’encarrega de la recollida de material audiovisual en format DVD per tal de la creació d’una petita filmoteca destinada al Casal de Joves de Dajla.

   Inicialment es formen cinc grups a l’Institut:

   1.- Grup que organitza la recollida de material escolar destinat a les escoles ordinàries.

   2.- Grup encarregat de recollir material audiovisual per al Casal de Joves.

   3.- Grup encarregat de crear les activitats a l’escoles ordinàries i preparar el material per tal de fer les activitats durant els matins. Aquest any es volen realitzar activitats que tinguin un fil conductor al llarg de tots els dies que hi som a Dajla, quelcom semblant a una unitat didàctica que s’inicia i finalitza en 4 dies.

   4.- Grup encarregat d’establir contacte amb l’escola Josep Sol de Santa Coloma, i preparar les activitats i el material necessari per treballar a l’Escola d’Educació Especial de Dajla. Aquest material es donarà al professorat d’aquesta escola de Dajla per tal que puguin portar realitzar aquelles activitats quan creguin convenient.

    5.- El grup encarregat de preparar les activitats de lleure (esplais) que es faran durant la tarda després de l’horari escolar dels nens saharauís.

    

DARI AL SÀHARA ( del 16 al 26 de març del 2002)

L’experiència del primer viatge va ser molt positiva. Tenint en compte les dificultats del projecte, vam veure que el fet de que es pogués fer ja va ser tot un èxit. Alguns dels alumnes que hi van participar van tornar-hi, i s’hi van afegir noves persones. Tots plegats vam treballar força des de començaments de curs: elaboració d’una pàgina web, edició d’un vídeo, participació en les Jornades de Cooperació, realització d’activitats per a finançar el projecte, i més d’un alumne va acollir a casa seva un nen o nena saharauí a l’estiu.

Les conseqüències de l’atemptat de l’11 de setembre, i el conflicte entre els governs espanyol i marroquí, no van alterar els preparatius del viatge però ens van fer prestar més atenció a l’escenari internacional, i a ser més recolzats que mai pels pares del centre.