Relació amb els organismes saharauís per l' organització..

Després de set anys, existeixen un entramat de relacions que any reraany es van completant.

En primer lloc, el nostre contacte principal és la delegació del govern saharaui, és a dir, la RASD, a Catalunya, i en :

DELEGACIÓ DEL POLISARI A CATALUNYA

Numància, 61 3º1º esc A

Barcelona.

Tant el sr. Emboirik , Delegat aCatalunya, com el sr.Muhà, Adjunt, han estat partícipsde la fundació i l’elaboració del projecte. Cada any ens acompanyen a les reunions de pares per aclarir els dubtes sobre l’ envergadura i la seguretat del viatge. Per altra banda, donen el vist i plau a cada projecte abans de ser enviats a la delegació de Madrid.

En segon lloc,un cop aprovat el projecte a Catalunya, s’ envia a Madrid a la atenció del sr.Mahayub Alí, Delegat

DELEGACIÓ POLISARI A MADRID

C/Ave Maria, 19 2º C

28012 Madrid.

Un cop fet a aquest tràmit, s’envien els passaports i les propostes de visats amb les dades del viatge tancades.Des de la Delegació de Madrid, es contacte amb l’ambaixada sahrauí a Alger.

En tercer lloc,el sr. Haimeida, adjunt a l’ambaixador de la RASD a Algèria, delega en el sr. Brahim Kerdalbs,l’enllaç de l’ambaixada amb els diferents grups de voluntaris i d’ONG, la rebuda a Argel i el control de la reserva de l’a nit d’ Hotel en el primer dia de viatge, ja que des de Barcelona no hi ha vols directes a Tindouf. Es important fer arribar el llistat numerat de les capses amb el contingut individual de cadascuna d’elles. Tanmateix, el sr. Kerdalbs, s’ encarrega de buscar un magatzem ala terminal internacional de l’aeroport H. Boumedian per guardar les 70 o80 caixes d’ajut humanitari i, l’endemà, contactar amb la mitja lluna vermella per tal de recollir aquest ajut i transportar-lo a la terminal nacional.

Paral.lelament, esfa arribar un altre llistat numerat a Rabouni (Tindouf), seu de Protocol per què les capses d’ajut humanitari puguin passar ràpidament els controls i també estigui preparat el transport cap al campament de Dajla. El sr. Brahim Mugtar, cap de Protocol, encarrega algú la nostra rebuda alaeroport de Tindouf i facilit dos conductors i camions pel nostre transport.

En cinqué lloc, i per cortesia, més que res, avisem al sr. Salem, governador de wilaya de Dajla, de la nostra arribada i del volum del projecte. Ës ell qui s’havia encarregat fins avui d’avisar a Protocol de Dajla. Si bé, des d’aquest any hem pogut contactar i avisar directament al sr. Ahmed Jadar, cap de Protocol de Dajla de la nostra arribada i dels dies de la nostra estada, i de les haimes necessàries per pernoctar la resta de dies. Se li fa arribar una proposta de distribució del grup en les diferents haimes que ja coneixem i amb les que ens lliguen llaços d’amistata partir d’ anteriors visites.

Quan informem al Governador i a Protocol, també informem a la sra. Maima Mahmud, directora de l’escola de dones, al responsable de les joventuts del UJSARIO, el sr.Mohamed Salek i al sr. Omar Sadi, pedagog i docent a Escola Especial.

De fet, es preparen les xerrades i les activitats i s’informa a la directora qui dona el vist i plau i aconsella i prepara els diferents grups per les xerrades. Aquest any s’han pogut realitzar quatre tallers que s’han elaborat des de Barcelona i s’han aplicat de dilluns a dijous en el recinte de l’escola de dones:

A l’ Escola d’ Educació Especial s’apliquen les activitats i els materials que s’han aprés i hem portat des de l’ Escola Josep Sol de la nostra ciutat, i l’últim dia es fa una festa de comiat , amb una actuació preparada de paiassos per part dels membres del grup.

Al centre de joventuts del UJSARIO, el sr.Salek, ens havia preparat un programa alternatiu per visitar als centres d’esplai de diferents daires, unes competicions esportives i una trobada entre joves sahrauís i els nostres joves. El calendari final va ser el següent:

Enguany, la col·laboració amb les escoles de la wilaya s’ha vist trastocada per la celebració de la setmana de vacances de primavera que ens va agafar de ple. Però no varem desaprofitar l’ocasió per entrevistar-nos amb l’ Inspector algerí d’educació que estava de visita per la zona i en dues ocasions amb el sr. Ahman Muley, Delegatd’Educació de la RASD en la wilaya de Dajla. Se li va fer lliurament del material escolar que s’havia aportat i varem estar treballant de cara al curs vinent, el 2008, les importants peticions que ens van fer i que serviran per preparar el nou projecte.

D’altra banda, el dia de l’arribada als campaments l’equip interdisciplinari, format pels professors responsables del grup, les dues representants de l’ajuntament i la periodista , varem tenir una `primera entrevista i varem fer la planificació final de la setmana amb l’equip del sr. Salek. De la mateixa manera que el divendres es va fer una reunió final de valoració de les activitats i la preparació de les activitats de difusió un cop arribats a Catalunya.

Altres accions que es fan a Santa Coloma al llarg de l'any.

En el següent apartat apuntarem les activitats que el centre realitza durant l’any. Tradicionalment, el centre col·labora en totes les activitats que es fan a la ciutat i tenen com a tema, la situació del Poble Saharaui.

Així doncs, de sempre s’ha col·laborat amb l’ACAPS de Santa Coloma, per muntar el sopar de recollida de fons i la venda de productes per la subvenció de les colònies del nens i nenes saharauis a l’estiu.

Per altra banda, també s’ha participat de manera activa a la Setmana de la Solidaritat i la Cooperació que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet realitza la darrera setmana d’octubre. De fet, es participa explicant, el projecte i en el muntatge i vigilància nocturna i diürna de la haima.

Assistencia a la manifestació del 10 de novembre del 2007 a Madrid i assitencia a la manifestació del mig de juliol durant “Les Colonies d’Estiu” dels nens saharauis.

També s’havia col·laborat en la recollida de material per la Caravana Solidària.

Però, aquest any, s’ha esta fent un pas qualitatiu amb l’organització d’un charter per part de l’institut obert a altres col·lectius que s’adheriran i integrtaran a les nostres activitats .