Computers

 

En aquest racó hi duem a terme moltes activitats:

  • exercitació lingüística amb el Clic o amb CD-roms
  • exercitació lingüística a internet
  • exercicis de comprensió lectora ("scavenger hunts") utilitzant CDs i internet
  • cerques guiades d'informació als CD-roms de referència o a internet
  • participació en projectes