Treball durant el trimestre

Un cop els alumnes ja saben com s'organitzen els materials i coneixen els hàbits de treball dins de l'aula, comencen a treballar passant per tots els racons de manera correlativa.

Utilitzen la pauta al principi de cada classe per saber quines tasques han de fer (amb un nombre mínim d'activitats obligatori i un màxim optatiu) i el full d'autocontrol al final (racó en què han treballat, número de fitxes fetes i un breu comentari sobre la feina).