Reading

 

 

Diccionaris d'imatges, bilingües o monolingües, gramàtiques i altres llibres de referència per a que puguin ser consultats en qualsevol moment.

 

Aquí hi tenim lectures graduades i classificades segons el nivell, acompanyades de la seva corresponent fitxa de treball, i el casset o CD.

 

A més, tenim material autèntic (llibres i revistes), alguns d'ells amb fitxes de treball, sempre a disposició de qui els vulgui utilitzar.