Speaking

 

Aquí també utilitzem els laboratoris portàtils per enregistrar els diàles, "role-play", entrevistes i exercicis de pronunciació dels alumnes.