Valoració del projecte

 

Valoració per part de l'alumnat

L'alumnat valora de forma molt positiva l'experiència, sobretot perquè els permet avançar en l'aprenentatge de la llengua sense la pressió del professor i de la resta del grup classe. Segons ells mateixos opinen, la classe és més dinàmica ja que van treballant diversos aspectes de la llengua amb materials molt diferents. També hem pogut constatar que el fet que treballin en parelles els ajuda perquè reparteixen tasques, comparteixen coneixements i habilitats i la feina no se'ls fa tan feixuga.

Valoració per part del professorat i del claustre

Les professores de llengua estrangera que hem participat en el projecte també valorem molt positivament l'experiència, per tots els motius ja explicats anteriorment en l'apartat dels objectius.

Full de valoració

Recull d'opinions