Matèries comunes

Llengua catalana i literatura

Llengua castellana i literatura

Llengües estrangeres

Ciències per al món contemporani

Educació física

Filosofia i ciutadania

Història

Història de la filosofia

Treball de recerca

 

Matèries de la modalitat de ciències i tecnologia

Biologia
Ciències de la terra i del medi ambient
Dibuix tècnic
Electrotècnia
Física
Matemàtiques
Química
Tecnologia industrial

Matèries de la modalitat d'Humanitats i ciències socials

Economia
Economia de l'empresa
Geografia
Grec
Història de l'art
Història del món contemporani
Llatí
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Literatura castellana

 

Per més informació: Batxillerat-Intranet

 Oferta d'estudis