CEE

El projecte europeu Comenius:

WECARE: Aigua, Energia, Comunicació, aire, reciclatge,
medi ambient per al nostre futur

 

 

Objectius

Let's Know Europe

Activity spain

Activity Palermo

Activitats a Blanes

Activitats a Tuusula (Finland)

Activitats a Palermo