Enllaços Departament de Català


Diccionaris i Traductors
Nou Diccionari de l'Institut
d'Estudis Catalans
Diccionari i Enciclopèdia
de la Llengua Catalana
Diccionari Català
Valencià-Balear
Diccionari de la
Llengua Catalana
Multilingüe
Diccionari Invers de
la Llengua Catalana
Diccionari de Citacions
i Frases Cèlebres

Centre Terminologia
Llengua Catalana

Diccionari
Anglès-Català
Gestor de
Diccionaris Catalans
Traducció
Castellà-Català
       
   
Societat d'Onomàstica:
Toponímia i Antroponímia
   

Per aprendre llengua
Gramàtica de l'Institut
d'Estudis Catalans

Servei d'Autoformació
en Llengua Catalana

Curs de Català
Estàndard
Per Millorar el
teu Català
Per fer dictats
amb l'ordinador
Programa d'Aprenentatge
de la Llengua Catalana

Servei de Llengües i
Terminologia de la UPC

Exercicis del Nivell
C i D de Català
Per Aprendre
Català
Cada dia,
un mot!
Portal Lingüístic
del CCMA
Espai Virtual d'Aprenentatge
de la Llengua Catalana
Serveis Lingüístics
UB
Per Aprendre
Català
Consultes
Lingüístiques

La llengua i el folklore català
Recull de Dites
Populars Catalanes
400 Aforismes
Catalans
5000 Refranys
de la Nostra Terra
Dites i Refranys
Catalans
El món de les
Auques en Català

Dites i Frases
Fetes Catalanes

L'Origen dels
Refranys i Cites Catalans
Estudi de la 
Toponímia Catalana
Refranyer
Temàtic
Refranyer
Català-Castellà
Recull de refranys,
dites, frases fetes...

Per aprendre literatura
Literatura Catalana
a Internet
Associació
d'Escriptors Catalans
Selecció de
Poesia Catalana
Poesia Catalana
d'Avui
Lloc de Trobada
d'Escriptors i Lectors
en Català
Des del Renaixement
fins al Noucentisme
Fets i Noms Propis de la
Literatura Catalana del s. XX
Textos Literaris
de 1833 
1931
Història de la
Poesia Catalana
Poesia Catalana
Contemporania
Estudi de la
Poesia Catalana
Viu la poesia
Guia Literatura
Catalana
Què llegeixes?

Jocs Literaris

Poesia i Música
Catalanes
Personatges fantàstics de
la nostra literatura popular
Ramon Llull
Tirant lo Blanc
Tirant lo Blanc
Centenari
Mercè Rodoreda
Fundació
Mercè Rodoreda
Corpus Literari
Mercè Rodoreda
Fundació
Jacint Verdaguer
Societat
Jacint Verdaguer
Jacint Verdaguer
Corpus Literari
Jacint Verdaguer
Corpus Literari
Àngel Guimerà
Vida i obra de
Santiago Rusiñol
Santiago Rusiñol,
L'alegria que passa
   
   
   

Joan Puig i Ferreter

   

Altres webs
La Xarxa, en Català