Parada següent            Parada anterior               Índex

Parada 11.

Central de Terradets

UTM: 31T-325770-4657340

 

1. Situació

Desfeu la carretera de Llimiana fins al pont sobre l'embassament de Terradets i, sense creuar-lo, trenqueu a l'esquerra pels túnels de la carretera vella. En un km us trobareu a sobre de la presa. Cent metres més enllà s'obté la millor vista de la presa i la central hidroelèctrica associada.

 

 

2. L'energia hidroelèctrica

Des del punt de vista de les Ciències Ambientals, l'energia hidroelèctrica és considerada una energia convencional (juntament amb la tèrmica i la nuclear) però renovable a diferència d'aquestes (problema 15).

No és objectiu d'aquesta matèria comprendre els fonaments tècnics de la producció d'energia hidroelèctrica que per altra part l'alumne ha estudiat a la matèria de tecnologia.

L'esquema permet, per comparació, comprovar el disseny de les centrals hidroelèctriques, i la relació entre la presa i la central de generació d'energia elèctrica.

 

 

3. La presa i la central hidroelèctrica de Terradets

La presa de Terradets amb els dos sobreeixidors Stoney parcialment oberts

La central hidroelèctrica, amb el transformador a primer terme i la línia d'alta tensió de sortida

Va ser propietat de FECSA (Fuerzas Eléctricas de Catalunya S.A.) fins a la seva absorció per part de ENDESA Generación. Va començar a funcionar l'any 1935, de manera que ja ha complert 70 anys de vida.

La presa és del tipus anomenat de gravetat, el que vol dir que la seva massa suporta l'empenta de l'aigua.

La cota de coronació és de 364 m, l'amplada de coronació és de 6,9 m i la llargada de coronació és de 160 m. L'altura sobre el llit del riu és de 38 metres i sobre els seus fonaments de 49 m .

Té dos sobreeixidors tipus Stoney i un automàtic.

Treballa amb un cabal de 135 m3/s, que dona una potència de 32.500 kw i una producció anual de 57 Gw.h/any.

 

4. L 'embassament

La conca de recollida d'aigües, és a dir, la conca de la Noguera Pallaresa aigües amunt del punt obturat per la presa, ocupa una superfície total de 2.620 Km2, corresponents molt aproximadament als dos Pallars.

Embassament de Terradets amb la cara nord del Montsec d'Ares al fons


La cota màxima de la presa és de 412 m i la mínima cota útil, és a dir, que permet la producció d'energia, és de 402 m.

La capacitat total de l'embassament en el moment de la seva construcció era de 33 Hm3 i el volum útil, és a dir, el volum comprés entre la cota 412 i la cota 402, era de 22 Hm3 . El volum mort, emmagatzemat per sota de la cota 402 és, per tant, de 10 Hm3 . Aquest volum permet l'acumulació de sediments sense comprometre l'escomesa de la tuberia forçada.

La superfície d'aigua amb l'embassament ple és de 330 ha .