Cuadro de texto: Institut Torras i Bages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Av. de Can Serra, 101              08906 L’Hospitalet de Llobregat                              Telèfon:  93 437 31 59  / 93 437 91 25    Fax: 93 438 80 89                                       Correu:  a8019320@xtec.cat

Tutors/es

Curs

15/16

 

Horaris curs 15/16

 

 

 

 

Horaris

Curs 14/15   Dades d’usuari pel seguiment dels fills.

 

Als pares i mares podeu recollir en la consergeria del nostre centre la targeta de dades (usuari i contrasenya) per poder consultar en el programa de control les absències del seu fill/a.

 

És necessari que sigui el pare, la mare o el tutor/a legal qui vingui a recollir-la, amb el DNI original.

 

Horari de recollida: de 09:00h - 20:00h i del 27 d’octubre fins al 26 de novembre. Fora d’aquest període, la recollida serà amb horari de presencia de l’AMPA.

Curs 15/16

1r, 2n i 3r d’ESO

 

 

Sistema de recuperació d’assignatures pendents

 

 

Llibres curs 2015/16

 

 

 

 

 

 

 

Llibres de text

 

 

 

 2016-17

DEL 30 DE MARÇ AL 7 D'ABRIL

 

              Més informació