Campanar de Església Parroquial de Sant Andreu d'Òrrius
 
més imatges
Adreça:
Plaça de l’Església s/n
Situació:
Casc antic del poble
Estil:
Gòtic tardà
Època:
Construït a la darrera ampliació de l’església (any 1571)
Material de construcció:
Pedra i maó
Alçada:
Entre 10 i 12 metres
Planta:
Quadrada, d’uns 3’90 metres. Clica
Nom de la/les campana/es:
Montserrat (any 1600), Mercè (any 1889), Ernesta Anna i Dolors (any 2001)
Horari de visita:
Concertada
Persona i telèfon de contacte:

Mn. Josep Maria Vendrell
Telf.93 797 14 62


Dades Històriques:

La primitiva església pre-romànica és anterior a mitjans segle XI, de mides molt reduïdes. L’església apareix documentada per primer cop l’any 1023 quan el comte Berenguer Ramon I van vendre a un tal Guadalt l’església de Sant Andreu d’Òrrius. A mitjans del segle XI es fa la primera ampliació. L’església esdevé un edifici rectangular d’una sola nau una mica més grans de 7 x 3 m, i un absis gairebé rectangular, amb tot el conjunt orientat cap a llevant. A mitjans segle XIII es fa necessària una nova ampliació segons les noves exigències arquitectòniques: la primitiva nau esdevé el creuer i es construeix la nova nau principal en direcció N – S. Finalment la darrera ampliació és del segle XVI amb un estil gòtic tardà,que dóna origen a la planta actual. És en aquest moment en el qual s’edifica el campanar, element inexistent fins ara en les anteriors edificacions. La façana i el campanar van ser reformats l’any 1826. Durant la guerra civil un incendi fa perdre el retaule de l’altar major.

Descripció:

El campanar té una base quadrangular amb les cantonades tallades a partir de mitja alçada. S’hi accedeix al seu interior des del cor de l’església, al primer pis. És un dels campanars més baixos de Catalunya degut a l’orografia que envolta el poble: la vila d’Òrrius es troba envoltada de muntanyes en la seva totalitat, enclotada a la vall de la riera d’Òrrius o de Riudemeia i envoltada de torrents. Aquesta particular situació va fer innecessari construir un campanar gaire alt ja que per tal de fer de torre de guaita no podia superar els cims que envolten el poble.

Té 6 finestres. La teulada és relativament plana i coronada a cada cantonada per 4 boles de pedra. Té 8 canonades que permeten que s’escorri l’aigua de pluja. A mitja alçada d’una paret lateral s’hi veu un antic arc totalment tapat.
Curiositats:

L’any 1981 el rector Mn. Capell va realitzar unes obres de restauració de la capella de Ntra. Sra. del Roser, les quals van permetre descobrir un tresor de monedes comtals encunyades en temps dels comtes Berenguer Ramon I i Ramon Berenguer I. L’any 1982 es va realitzar una campanya d’excavacions realitzada per tècnics de la Universitat de Barcelona i del Servei d’Arqueologia de la Generalitat.

Les monedes aparegueren escampades, sense trobar-se restes del recipient, en una cantonada de l’antiga església pre-romànica. L’inventari de la troballa ens informa de 196 monedes de plata corresponents a cinc tipus monetaris nous per a la numismàtica catalana. 191 de les monedes corresponen al comtat de Barcelona, 4 d’elles al comtat de Girona i una darrera en molt mal estat i que no ha pogut ser totalment interpretada

L’actual rector i l’historiador local, Sr. Josep Ma. Roqué, no han pogut informar-nos del destí final de les monedes, probablement al Museu d’Arqueologia de Catalunya.

CEIP Francesc Macià

Adreça: Camí de can Prat s/n
Localitat: Òrrius
Telèfon: 93 797 00 06
e-mail: a8022574@xtec.net
web: http://www.xtec.es/centres/a8022574/
Nivell: C.M.
Responsable: Jordi Gurrera