What a statue!  
 
Guia de l'estudiant
 
 

Knowledge is of two kinds: we know a subject ourselves,
or we know where we can find information upon it.

Samuel Johnson (1709-1784)

En aquesta seqüència didàctica, en forma de projecte, haureu de completar unes activitats per resoldre un problema.

Anireu coneixent estàtues arreu i haureu de dissenyar una estàtua, preparar una presentació Power Point i fer una presentació oral per als vostres companys i companyes.

Objectius

 • Entendre els missatges orals i escrits relacionats amb les instruccions per a la realització de les activitats.
 • Construir petits textos, organitzant les idees i la informació de forma coherent i entenedora.
 • Comprendre i produir descripcions i relats narratius simples, tant orals com escrits.
 • Extreure informacions concretes de suports electrònics que integren la presentació d'informació en formats diferents: text, imatges, so i animació.
 • Organitzar el propi treball amb eficàcia i utilitzar material d'aprenentatge complementari en suport electrònic.
 • Realitzar un treball al voltant d'un tema i presentar la informació oralment, de forma organitzada, amb el suport de diapositives en format Power Point.
 • Respectar les opinions dels companys/es i professors/es.

Organització dels continguts

El material està estructurat en les seccions següents:

 • La Situation, Invitation to a Trip, on es presenten els personatges protagonistes de la història.
 • La presentació de la situació al voltant de la qual gira la història, We have a Problem!
 • Step 1, Step 2 i Step 3, amb un seguit d'activitats que plantegen qüestions que facilitaran la resolució del problema.
  Cada una d'aquestes seccions està organitzada amb els apartats següents:
  • Search: activitats plantejades com un enigma per a la localització de les estàtues, que impliquen en molts casos la cerca d'informació a la web. Aquestes etapes són correlatives i cal completar-les per poder avançar.
  • Performance: activitats de producció o interacció oral o escrita associades i integrades al desenvolupament de la història.
  • Diary: proposta perquè feu un recull del que heu produït en l'apartat Performance .
  • Presentation: proposta perquè produïu progressivament diapositives d'una Presentació Power Point de la vostra estàtua que culminarà en una presentació oral amb aquest suport al final de la seqüència didàctica.
  • Supplementary tasks: activitats lingüístiques de reforç o consolidació de conceptes relacionats amb els continguts lingüístics necessaris perquè pugueu completar les tasques que se us demanen a la Presentation . Aquestes tasques no són imprescindibles per a la compleció de la seqüència didàctica. Feu-les segons les vostres necessitats.
 • Final Step on haureu de resoldre el conflicte. Els apartats Performance, Diary i Presentation són de la mateixa tipologia que en les altres seccions (Step 1, Step 2 i Step 3); a l'apartat Problem solving es planteja una situació que acondueix a la resolució del problema.

Totes les activitats proposades són autocorrectives; el programa us donarà feedback de les respostes correctes. Les activitats de resposta múltiple tenen un botó que permet visualitzar totes les preguntes. És recomanable que feu servir aquesta opció per a la impressió d'aquestes activitats.

Per tal de no haver de teclejar URL llargues, a la portada hem inclòs una icona d'accés a un mapa de continguts que porta a les activitats directament, sense haver de passar per la part de l'itinerari que ja hagueu completat.

Es recomanable que imprimimiu les activitats un cop les hagueu completat i les guardeu totes juntes per tal de saber on us trobeu en el desenvolupament de la història.

Recursos necessaris

Per completar aquesta seqüència didàctica cal disposar d'un ordinador multimèdia, accés a Internet i el programari següent:

 • Microsoft Explorer
 • Microsoft Winword
 • Winzip
 • Microsoft Power Point
 • Paint Shop Pro
 • Quick Time


Per a una millor visualització és convenient configurar la pantalla a 1024 per 768 píxels.

Per completar les seccions Diary i Presentation, podeu utilitzar els models de documents Winword i Power Point que s'inclouen al material. Haureu de descompactar el fitxer presentation.zip al Step 1, i desar-lo per tal de poder-lo fer servir quan el necessiteu en les seccions posteriors.

Good luck!