Cançons tradicionals catalanes


Aquest és un recull de fitxers musicals MIDI extrets del llibre:

LLIBRE DE CANÇONS - CRESTOMATIA DE CANÇONS TRADICIONALS CATALANES
Edició amb les melodies i els textos íntegres, revisats i comentats a cura de Joaquim Maideu i Puig
EUMO Editorial
Biblioteca dels Estudis Universitaris de Vic
Primera edició: novembre de 1992
585 p. 19,5 x 28 cm.
ISBN: 84-7602-319-7

La transcripció de les cançons ha estat realitzada per Josep Lluís Vidal i Francesc Piñol.

El llibre s'organitza en sis seccions: