Un conjunt de materials didàctics, multimèdia i on line que versen sobre els continguts de matèria, força i energia de Ciències de la Naturalesa de primer cicle de l'ESO.
Conformen un crèdit i estan pensats per ser treballats a l'aula amb el professor com a guia.

Requeriments tècnics

Crèdits