Introducció a l'Excel Presentació de les eines informàtiques Presentacions multimèdia amb Power Point Control amb el Sadex Programació amb Visual Basic Introducció a l'Access Disseny amb ordinador Elaboració de pàgines web Navegació per Internet El Word com a eina de processament de textos