RTEE Xarxa Telemàtica Europea per a l'Educació
Red Telemática Europea para la Educación
European Telematic Network for Education

El projecte RTEE té per objectiu l'establiment d'una xarxa telemàtica europea per al desenvolupament de projectes educatius que utilitzin la Tecnologia de la Informació, i es desenvolupa en el marc del programa SÓCRATES de la Unió Europea, que en subvenciona parcialment el desenvolupament.

El projecte compta amb la participació de 6 institucions de 5 països europeus, sota la coordinació del Programa de Nuevas Tecnologías de la Información. Cadascuna de les institucions participants centra el seu treball en una línia específica de desenvolupament. El departament d'Ensenyament, a través del Programa d'Informàtica Educativa, hi participa amb la creació d'un espai telemàtic dedicat a l'ús dels recursos informàtics en l'educació musical.

Les institucions participants i les línies de treball desenvolupades en el marc del projecte RTEE són:


Projecte RTEE
rtee@pie.xtec.es