Teledmus

Els documents que trobareu a continuació formen part del treball desenvolupat en el projecte TELEDMUS en el període de llicència d'estudis retribuida del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya durant el curs 1996/97.
Les llicències d'estudis retribuïdes per al curs 1996/97 es varen convocar per Resolució de l'Honorable Conseller d'Ensenyament de 7 de maig de 1996 (DOGC 2207, data 17.5.1996) i es varen atorgar per Resolució de la directora general d'Ordenació Educativa de 3 de setembre de 1996 (DOGC 2256, data 19.9.1996)
Per a qualsevol suggeriment, error, dubte o consulta que trobeu en aquestes pàgines podeu adrecar-vos a l'autora del projecte, Cristina Fuertes.

RTEE Projecte
RTEE
Cristina Fuertes
cfuertes@pie.xtec.es