A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z c

Cadença
Manera de concloure una frase musical. Pot ser conclusiva o suspensiva. Signe de puntuació musical.
Cadença1
Cadença2
Cadença3 Cadença4
Cadença5 Cadença6


Caixa d'efectes
És un processador de sons
per a transformar-los amb efectes com:
reverberació, retard, equalització, compressió.
Caixa de ritmes
És un seqüenciador especialitzat en el ritme. Poden reproduir el so d’una bateria i d’alguns instruments de percussió. Acostuma a repetir patrons rítmics d’un o més compassos que poden ser gravats en temps real per l’executant o editat pas a pas. Podem dir que són alhora un seqüenciador i un multitímbric de sons de bateria i percussió.
Cançó
Text cantat amb una música que s'adiu amb les frases i el sentit de les paraules.
Cançó
Cànon
Composició per a dos o més veus, les quals van entrant successivament, repetint cadascuna el cant de l'antecedent.
Cànon
Clau
Signe gràfic que defineix les notes escrites al pentagrama. Les claus més usuals són la de sol i fa en quarta.
Clau1

La clau de sol en 2ª ens indica que la nota que està a la segona línia es diu sol. Aquesta clau s'utilitza per a llegir les notes en registre agut.

La clau de fa en 4ª ens indica que la nota que està en la 4ª línia es diu fa. Aquesta clau s'utilitza per a llegir les notes en registre greu.

La nota do3 la podem llegir en clau de sol o en clau de fa. La diferència està en que en clau de sol s'escriu per sota del pentagrama i en clau de fa s'escriu per sobre del pentagrama.

Clau2
Clau3
Coda
Element final d’una composició amb caràcter conclusiu, de vegades recorda el tema o algun motiu del tema.
Coda
Compàs
Unitat de mesura que suggereix els accents d'una composició.
Compàs1
Temps del compàs. Cada compàs es divideix en períodes de temps d’igual duració anomenats temps.
Compàs2
El quebrat del compàs Es col.loca després de la clau i ens defineix el compàs. El numerador indica el nombre de temps del compàs i el de baix el valor de cadascun en relació amb la rodona
Compàs3
Compàs incomplert
Quan el primer compàs comença amb silencis s’acostuma a prescindir-ne d’ells.
Compàs
Compassos simples i compostos

Es consideren simples els compassos de temps binaris representats per figures simples.

Es consideren compostos els compassos de temps ternaris representats per figures amb puntet.

Compassos simples més usuals i els seus compostos corresponents:

2/4.........................6/8
3/4.........................9/8
4/4.........................12/8
2/2.........................6/4

Composició musical
Tant ho és una petita cançó com una peça per a gran orquestra que pot tenir diverses parts.
Consonància
Sensació de calma i distensió sonora en escoltar simultàniament dos sons. Intervals consonants: primera, octava, quinta, terceres i sextes
Consonància
Contratemps
Alteració de l'accentuació prevista d'un compàs. Accent en el temps feble i precedit de silenci.
Contratemps
Controlador MIDI
Subministra informacions MIDI pròpies de la interpretació instrumental (baixar una tecla, bufar per un tub..). El controlador més corrent és el teclat similar al del piano, però també n’hi ha de guitarra, violí, instruments de vent, percussió,...
Teclat MIDI Controlador MIDI de vent

Projecte TELEDMUSProjecte
TELEDMUS
Cristina Fuertes
cfuertes@pie.xtec.es