Previ Superior Següent Navegador Perifèrics


Unitats de CD-ROM
(Compact Disc Read Only Memory)

Els CD-ROM utilitzen un suport idèntic al dels discs compactes de música, amb la diferència de que mentre aquests contenen només música, un CD-ROM pot incloure, a més, textos, gràfics, música codificada, animacions i vídeo digital.
La unitat lectora permet llegir les dades emmagatzemades en els CD-ROM i també reproduïr la música dels discs compactes.


Targetes de so

És un dispositiu intern que incorpora dues funcions: Un sintetitzador musical, que pot reproduir música codificada pel sistema MIDI, i la possibilitat d'enregistrar i reproduir sons reals, convertint el senyal provinent d'un micròfon en informació digital (zeros i uns) per tal que l’ordinador pugui emmagatzemar-la. Qualsevol targeta de so presenta entrades i sortides. Les més usuals són: sortida d’auriculars o altaveus, entrada de micro, entrada i sortida de línia i un connector per a joystick que també pot servir com a interfície MIDI.


Controladors MIDI

Tal com heu vist a l'apartat sobre el MIDI, els controladors són aparells mecànics que imiten les formes dels instruments tradicionals, i serveixen per a convertir la interpretació musical en informació MIDI.

Teclat MIDI Controlador MIDI de vent
Els controladors poden prentre diferents formes: teclats, flautes, guitarres, arpes... Fins hi tot hi ha controladors MIDI que no es corresponen amb cap instrument conegut: canons de llum, sensors de moviment...


Generadors de so

Tal com hem vist a l'apartat dedicat al MIDI, hi ha diferents tipus de generadors de so:

Mòdul MIDI Els mòduls de so

Els mòduls de so o racks són sintetitzadors o mostrejadors que converteixen en so els missatges que arriben pel port MIDI IN. Cal que estigui connectats a algun altre aparell que els enviï informació MIDI (ordinadors, seqüenciadors o controladors) i a un dispositiu d'amplificació de so.

Els sintetitzadors amb teclat

Sintetitzador amb teclat MIDI Aquests instruments incorporen un controlador MIDI (el teclat) i un sintetitzador intern. La majoria de funcions de selecció i edició de timbres són accessibles des dels diversos botons de comandament, i acostumen a portar també una pantalla de cristall líquid on es mostren les diferents opcions seleccionades. També és possible enllçar-los amb altres aparells MIDI, mitjançant els ports IN, OUT i THRU que es troben a la part posterior de l'aparell. Alguns models tenen també una unitat de discs flexibles, que els permeten operar com a sequenciadors: aquests models, que integren els tres tipus d'aparells MIDI (controlador, generador de sons i seqüenciador) s'anomenen workstations.

Altres aparells MIDI

A més d'aquests perifèrics bàsics, un sistema MIDI pot completar-se amb altres aparells que realitzen funcions molt diverses:


RTEE Projecte
RTEE
Cristina Fuertes
cfuertes@pie.xtec.es