Cançons populars d'Europa

Vinde, nenas

Llengua Gallec Tonalitat de transcripció Mib M Origen Galícia
Espanya
Compàs 6/8 Nombre de compassos 16 compassos Forma AA'BBC
Font: Las canciones del pueblo español. Juan de Aguila (Unión musical española) - Pàg. 152


Partitura i text

Partitura amb lletra

Partitura amb l'anàlisi formal

Cançons populars d'EuropaProjecte
TELEDMUS
Cristina Fuertes
cfuertes@pie.xtec.es