Cançons populars d'Europa

La dama d'Aragó

Llengua Català Tonalitat de transcripció Sol m Origen Catalunya
Espanya
Compàs 3/4 Nombre de compassos 13 compassos Forma ABA'
Font: Crestomatia de Cançons tradicionals catalanes. Joaquím Maideu (Eumo) - Pàg. 93


Partitura i text

Partitura amb lletra

Partitura amb l'anàlisi formal

Cançons populars d'EuropaProjecte
TELEDMUS
Cristina Fuertes
cfuertes@pie.xtec.es