Cançons populars d'Europa

La presó del rei de França


Ja partí el rei de França
un dilluns al de matí;
va partir per prendre Espanya
i els espanyols bé l'han pris.
Ja partí el rei de França
un dilluns al de matí.

Posant-lo en presó molt fosca
on no es coneix dia ni nit,
sinó per una finestra:
dóna alcamí de París.
Posant-lo en presó molt fosca
on no es coneix dia ni nit.

Treu el cap per la finestra
i un passatger veu venir;
- Passatger, bon passatger,
a França què es diu de mi?-
Treu el cap per la finestra
i un passatger veu venir.

- A París i a França deien:
"Nostre rei n'és mort o pris." -
- Passatger, retorna a França;
portaràs noves de mi.
A Paris i a França deien:
"Nostre re n'és mort o pris."-

- Diràs a la meva esposa
que em vingui a treure d'aquí;
si no hi ha prou diner a França
que vagin a Sant Denís.
Diràs a la meva esposa
que em vingui a treure d'aquí.

Que venguin la conxa d'or,
 que es venguin la flor de lis;
si no hi ha prou diner en bossa
que vagin a Sant Patrís.
Que venguin la conxa d'or,
 que es venguin la flor de lis. -

Font: Crestomatia de Cançons tradicionals catalanes. Joaquím Maideu (Eumo) - Pàg. 101

més informació 210es.mus 210es.mid 210est.wri

Cançons populars d'EuropaProjecte
TELEDMUS
Cristina Fuertes
cfuertes@pie.xtec.es