Cançons populars d'Europa
 

Suggeriments de treball per al professorat


 • A l'àrea de música

  A partir de les cerques a la base es poden recuperar cançons per preparar materials d'aula. Les cançons poden recuperar-se per a cantar o interpretar amb un instrument musical o simplement un recurs sonor per escoltar o facilitar l'aprenentatge d'una cançó.

  Les cançons podem ser també material per a treballar l'analisi musical o la base de treballs d'acompanyament o harmonitzacions senzilles en suport paper o informàtic.

  Com qualsevol document informàtic els fitxers poden ser tractats i manipulats pel professorat, que podrà modificar els fitxers per a adaptar-los a les seves necesitats.

  En el projecte RTEE trobareu documentació que us pot suggerir idees per a treballar. A continuació citem un llistat d'activitats que es poden fer amb una cançó:

  • canviar l'alçada d'algunes notes introduint alçades erronies.
  • canviar els valors rítmics introduint valors erronis.
  • canviar l'ordre de les frases musicals o períodes per a reconstruir-la.
  • treure alguns compassos o frases per a que l'alumnat completi el que falta.
  • canviar la modalitat de major a menor o l'inrevés.
  • canviar la tonalitat per a apreciar els canvis tonals.
  • fer una acompanyament de tònica i dominant
  • fer un acompanyamet tipus obstinat
  • fer tot tipus de variacions: rítmiques, melòdiques...
  • canviar els timbre original.

 • Treballs en altres àrees

  En relació a les altres àrees del coneixement les cançons de la base també presenten possibilitats educatives:

  • Àrea de ciències socials

   Les cançons poden ser un element motivador per a conèixer més d'un país a través de la seva música. Les cançons poden ser una pinzellada de color quan s'estudia la situació geogràfica d'un país, la seva cultura o la seva història. Les cançons populars són una mostra de la identitat dels pobles.

  • Àrea de llengües

   A la base s'han respectat els textos de les cançons en la seva versió original, de manera que hi ha cançons en anglès, francès, alemany, italià o portuguès, per anomenar les llengües més properes i conegudes. En l'aprentatge de qualsevol llengua la cançó pot ser fàcilment un recurs que motiva i facilita la comprensió i l'aprenentatge d'aquesta llengua.

Suggeriments per a l'alumnat

Si es disposa del maquinari suficient per tal que l'alumnat pugui accedir a la consulta en Internet, ells mateixos poden fer cerques per a l'elaboració de treballs musicals o bé escollir cançons per a aprendre a cantar, interpretar amb un instrument o incorporar als seus treballs. Segur que si tenen accés tindran idees sobre que poden fer.


Cançons populars d'EuropaProjecte
TELEDMUS
Cristina Fuertes
cfuertes@pie.xtec.es