Materials que adapten els continguts del currículum de geografia per a l'alumnat nouvingut i per a l'alumnat amb dificultat de comprensió. Conté materials i solucionari.

UNITAT 1. La Terra, un punt de l'Univers

UNITAT 2. La Terra, continents i oceans

UNITAT 3. Orientar-se a la Terra: cartografia

UNITAT 4. Unitats i formes de relleu

UNITAT 5. Paisatges i climes del món

UNITAT 6. La Terra, un planeta en perill

Taller de Ciències Socials ESO de Badalona
Taller de ciències socials XTEC