LA LLAR D'INFANTS ARRELS

Acull els infants de 4 mesos a 3 anys.
És l'inici del procés educatiu,
on es posen els fonaments de l'educació integral que ofereix l'escola.

    Els nens hi troben una llar, uns espais amplis i ensems acollidors,
pensats per a ells, a fi d'afavorir l'autonomia personal,
el desenvolupament del sistema psicomotriu, la capacitat
d'exploració i comunicació, l'adquisició d'hàbits i la sociabilitat.
 
ESTRUCTURA DE CENTRE