Solució

En general tenim , on és el treball de la força externa, en el nostre cas . Notem que la força té el mateix sentit que el recorregut (excepte en el resulat de l'apartat e que encara s'ha de mirar): el treball és positiu. Prenem l'origen d'energia potencial gravitartòria en la posició de l'impacte.

a) La situació inicial és a dalt, on només hi ha energia potencial. La final és a baix, on només hi ha energia cinètica. Coneixem la força, però no la velocitat final.

 

b)          

          

 

c)   La situació inicial és a dalt, on només hi ha energia potencial. La final és a baix, on només hi ha energia cinètica. Coneixem la velocitat final, però no la força:

 

d)  La situació inicial és a baix, on l'energia és nul·la. La final és a dalt on l'energia és cinètica i potencial. Coneixem la força, però no la velocitat final:

 

e)  Aquest cas el tractem en dos trams.

Tram 1/2: la situació inicial és a baix. L'energia inicial és nul·la. La final és a la meitat del recorregut, on l'energia és cinètica i potencial. Coneixem la força, però no l'energia cinètica final:

 

Tram 2/2: la situació inicial és a la meitat del recorregut. L'energia inicial és cinètica i potencial. La situació final és a dalt, on només hi ha energia potencial. Coneixem l'energia cnètica final (nul·la), però no la força:

 

 

 

 

La força ens dóna un resultat positiu, la qual cosa vol dir que si no la féssim, la destral no arribaria a dalt. Si hagués donat un resultat negatiu voldria dir que la força l'hauríem de fer en sentit contrari al recorregut, és a dir, que hauríem de frenar la destral.

Autor d'aquesta pągina: Xavier Jaén, professor de físca a l'ETSEIB de la UPC.

 

Aquesta obra estą subjecta a una
Llicčncia de Creative Commons
Creative Commons License