VII Fòrum de treballs de recerca "Ciutat del Prat" Inici  -  Fòrums

Actualització: 22/02/2010

Acte de presentació dels treballs de recerca i relació dels treballs seleccionats pel jurat
 
El Centre de Recursos Pedagògics  i la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament, amb la col·laboració dels coordinadors pedagògics dels centres de secundària que imparteixen batxillerat al Prat, per tal d’incentivar la recerca i com a suport a la tasca docent, organitzen el VII Fòrum de Treballs de Recerca de la Ciutat del Prat.
 
Descripció

Es tracta de dur a terme una exposició pública i una mostra de treballs de recerca de batxillerat, adreçada a l'alumnat i  a altres membres de la comunitat educativa, així com a la ciutat en general.
 
Objectius
 • Potenciar les activitats de recerca que fan els alumnes  de batxillerat en general i, especialment, els que fan referència al medi local.
 • Donar a conèixer a la comunitat educativa i a la ciutadania en general, els treballs d’investigació que es duen a terme als IES del Prat.
 • Promoure les habilitats comunicatives i argumentatives de l'alumnat.
 • Oferir suggeriments i idees sobre treballs de recerca a l'alumnat de propers cursos.
 • Crear un fons de treballs de recerca a l'Arxiu Municipal.
Activitats

El dia 6 d'octubre de 2009,  al Centre de Recursos Pedagògics, es va dur a terme una reunió amb els coordinadors del fòrum dels instituts per tal de definir els àmbits dels treballs, establir el calendari i concretar les bases del fòrum.

Bases

Poden participar al Fòrum tots els alumnes de 2n de batxillerat dels instituts d’ensenyament secundari de la ciutat.
 

Requisits dels treballs

Els treballs de recerca presentats al VII Fòrum de Treballs de Recerca Ciutat del Prat  han de ser inèdits i es classificaran en els àmbits següents:

 • Àmbit humanístic i ciències socials
 • Àmbit científic i tecnològic
 • Àmbit d'expressió: física i artística
Es valoraran especialment els treballs  de recerca que facin referència al medi local.

Els treballs poden ser individuals o de grup.

Els treballs es presentaran preferentment en llengua catalana, excepte els que s'emmarquin en l'àrea d'una altra llengua (llengua i literatura castellana o  idiomes)

Cada institut podrà presentar un màxim de tres treballs per cada línia de segon de batxillerat que tingui el centre, menys  els centres d'una sola línia, que podran presentar quatre treballs.

En l'elecció dels treballs a presentar, els centres intentaran equilibrar la representativitat dels diferents àmbits.

Data límit de presentació de la documentació al Centre de Recursos Pedagògics:
 • Fitxes resum i el treball (en format digital): 24 de febrer de 2010

 

Presentació dels treballs al VII Fòrum de Treballs de Recerca

Es lliurarà al CRP la documentació següent:

 • Una fitxa resum en format digital, segons el model establert i en llengua catalana, amb una fotografia digital per treball de l'alumnat que hi ha col·laborat (via correu electrònic).
 • Un original del treball en format digital, el cos del treball en un sol document tenint la cura de presentar-lo amb un índex clar, que pot anar acompanyat d'annexos (CD-Rom, vídeo, maquetes, etc.). A la portada hi ha de constar el títol del treball, el nom i cognoms dels autors i el nom del centre.

El coordinador del fòrum de cada centre ha de presentar els textos corregits lingüísticament, per la seva posterior publicació.


Cliqueu aquí per veure i capturar el model de fitxa resum
El jurat

Hi haurà un jurat que seleccionarà un nombre determinat de treballs per exposar-los al
VII Fòrum de Treballs de Recerca, depenent de les temàtiques, el rigor i l’originalitat.

El jurat el constituiran representants de l'Administració local i de l'Administració educativa (Inspecció i serveis educatius).
 

Treballs seleccionats

El CRP comunicarà als coordinadors de cada centre quins han estat els treballs seleccionats.

Els coordinadors lliuraran la presentació en format digital (PowerPoint o OpenOffice impres) del treball per a la sessió pública abans del 16 de març.

 

Difusió dels treballs presentats al VII Fòrum de Treballs de Recerca

Publicació dels treballs presentats

S'editarà una publicació amb les fitxes resum de tots els treballs presentats. 

Aquesta publicació es distribuirà als centres educatius de la ciutat, a  les persones que assisteixin a l’acte de presentació dels treballs seleccionats i als autors i autores d'aquests. Es podrà consultar, també, en línia, a les webs del CRP i de l'Ajuntament del Prat.

Mostra de treballs

S’organitzarà una mostra (exposició), on es podran veure tots els treballs presentats, els originals i la publicació dels treballs.

La mostra de treballs del VII Fòrum de Treballs de Recerca es farà a la Biblioteca Popular Antoni Martín del 22 de març al 9 d'abril del 2010.

Fons de treballs de recerca

Els treballs presentats s'incorporaran al fons de treballs de recerca d'accés restringit, existent a l’Arxiu Municipal.

El Fòrum a la ràdio

Es farà difusió del Fòrum i dels treballs seleccionats a la ràdio local El prat Ràdio, al programa Magazine. Planeta Prat, el 26 de març, a les 12 h.


Cliqueu aquí per saber com participar en la ràdio local
Acte de presentació dels treballs seleccionats pel jurat del VII Fòrum de Treballs de Recerca

S'organitzarà una sessió pública de presentació dels treballs seleccionats, on els autors i autores exposaran oralment els  treballs respectius.

L'acte se celebrarà el dimecres 24 de març de 2010, de 17 a 19 hores, al Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa.  Després dels parlaments d'obertura, es desenvoluparan les presentacions en tres sessions simultànies, i tot seguir es farà un acte de reconeixença als autors i autores dels treballs seleccionats.

L'acte serà obert a la comunitat educativa local i a la ciutadania en general. 

La presentació oral del treball serà d’un màxim de 20 minuts i es podran utilitzar recursos de suport, com poden ser transparències, pòsters, mitjans multimèdia, etc. L’Ajuntament i el CRP s'encarregaran de facilitar els mitjans necessaris.

 
Reconeixement

El reconeixement a les persones autores dels treballs presentats consistirà en:
 • Exposició dels treballs a la Mostra de treballs del  VII Fòrum de Treballs de Recerca.
 • Edició de la fitxa resum del treball en la publicació:  VII Fòrum de Treballs de Recerca Ciutat del Prat. Treballs presentats. Curs 2009-2010.
El reconeixement a les persones autores dels treballs seleccionats pel jurat, a més a més es concretarà en:
 • Presentació oral i pública del  treball  en l'Acte de presentació dels treballs VII Fòrum de Treballs de Recerca.
 • Lliurament d'un diploma acreditatiu.
 • Lliurament d'un xec regal per fer efectiu en diferents establiments de la ciutat.
 • Participació al programa de ràdio Magazine.Planeta Prat

Resum del calendari d'actuacions

Dimecres, 24 de febrer de 2010

Data límit de lliurament de les fitxes resum i del treballs en format digital al CRP.

Dimarts, 16 de març de 2010

Data límit de lliurament de la presentació en format digital per a la sessió pública.

Del 22 de març al 9 d'abril de 2010

Mostra de treballs del VII Fòrum  de Treballs de Recerca a la Biblioteca Popular Antoni Martín.

Dimarts, 23 de març de 2010

Data límit de lliurament de la fitxa de participació a la ràdio local.

Dimecres,
24 de març de 2010

Acte de presentació dels treballs seleccionats pel jurat del VII Fòrum de Treballs de Recerca.

Divendres, 26 de març de 2010

Participació al programa Magazine.Planeta Prat, de El Prat Ràdio.


Per a qualsevol dubte o aclariment, us podeu posar en contacte amb:
 • Centre de Recursos Pedagògics
Telèfon 933 798 082
correu-e: crp-elprat@xtec.cat
 • Secció d’Educació de l’Ajuntament del Prat
Telèfon  93 379 00 50 (ext. 4351- Cuadri Morillas)
correu-e: morillas@elprat.cat