I Fòrum de treballs de recerca al Batxillerat Horta-Guinardó
La recerca és una manera de treballar engrescadora i d'aplicació de variats recursos intel·lectuals i manuals. Respon a la curiositat de l'ésser humà i és el mètode més utilitzat per trobar respostes als múltiples interrogants d'abans, d'ara i de sempre.

Des del Centre de Recursos Pedagògics d'Horta-Guinardó volem potenciar els Treballs de Recerca realitzats per l'alumnat i projectar els seus resultats a la comunitat educativa. És per això que hem organitzat el 1r Fòrum de Treballs de Recerca al Batxillerat.

El jurat ha llegit tots els treballs presentats i ha destacat la qualitat de tots ells així com l'esforç realitzat tant per part de l'alumnat com per part del professorat que els ha tutoritzat.

Aquest dossier recull un resum del conjunt dels disset treballs presentats, dels quals el jurat n'ha escollit vuit de representatius per ser exposats oralment.

Volem agrair l'interès demostrat pels centres participants: professorat que ha tutoritzat els treballs; professorat coordinador pedagògic que ha facilitat la participació en aquest Fòrum i alumnat que ha aportat la seva feina i la seva il·lusió. També volem donar les gràcies al jurat que amb la seva tasca professional, seriosa i desinteressada ha contribuït a la realització d'aquest Fòrum.

L'equip del CRP d'Horta-Guinardó

   
linia